Stanice byla pojmenováná podle její polohy na břehu řeky Vltavy, ačkoliv ulice téhož jména je na Smíchově. Původně se stanice měla jmenovat Dopraváků, protože v jejím sousedství tehdy bylo sídlo pražského Dopravního podniku. Celá lokalita se v souvislosti s výstavbou stanice a mimoúrovňové křižovatky na počátku 80. let 20. století značně změnila.

Do provozu byla stanice uvedena 3. listopadu 1984. S ohledem na skutečnost, že metro podchází řeku, byla stanice v letech 1984-2004 nejhlubší na trati C. Stěny nástupiště jsou obloženy hnědými keramickými tvarovkami, uprostřed nástupiště je stanoviště dozorčího. Nástupiště je na jižní straně spojeno trojicí eskalátorů s podzemním vestibulem, na který navazuje podchod, ze kterého vede hlavní pevné schodiště na povrch a čtyři přímé výstupy k tramvajovým zastávkám.
 

V srpnu 2002 byla stanice poškozena povodní. Její provoz byl obnoven po rekonstrukci 16. prosince 2002

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati C metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti stanice povrchové MHD ve směru k Pražské tržnici, druhý výtah, pohybující se po šikmé dráze, je umístěn souběžně s pohyblivými schody z vestibulu na nástupiště metra.

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R  se u stanice nenacházi.. U stanice metra je možné pro krátkodobé parkování využít parkoviště K+R. U stanice metra je k dispozici taky stojan pro kola.

Mobilní síť

Dostupná

WC v metru

Toalety naleznete v podchodu.  Provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 21.00 hod, o víkendech 8.00 – 21.00 hod, o svátcích 8.00 – 16.00 hod

Služby DPP

V této stanici není středisko dopravních informací nebo prodejní místo Dopravního podniku hl. m. Prahy. K dispozici jsou pouze automaty na jízdenky.

 

Další služby

V této stanici není středisko dopravních informací, supermarket nebo restaurace. Je zde bankomat České spořitelny. Návaznou dopravu zajišťují tramvaje a na železnici stanice Praha–Bubny.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy