Stanice Střížkov je pojmenovaná podle bývalé obce připojené ku Praze v roce 1922, na jejímž území se nachází. Provoz byl v stanici zahájen 8. května 2008. 

Stanice Střížkov je hloubená stanice s bočními nástupišti umístěná u křižovatky ulic Vysočanská a Teplická. Díky své konstrukci umožňující maximální prosklení obvodového pláště má opticky charakter povrchové stanice, ačkoliv jsou ve skutečnosti obě nástupiště vůči okolnímu terénu zahloubena.

Jednolodní velkoprostorová staniční hala je zastřešena atypicky řešenou ocelovou konstrukcí. Nad prostorem haly se vypínají dva ocelové obloukové nosníky o celkovém rozponu 160 m, vetknuté do betonových patek. Z těchto nosníků je vyvěšena konstrukce zastřešující prostor staniční haly, jejíž rozpon ve střední části převyšuje 42 m. Vnitřní veřejný prostor stanice je výškově členěn do tří úrovní – nástupiště, mezipatra a parteru, který navazuje na okolní terén. Neveřejná, provozně -technologická část stanice je celá umístěna pod terénem.

Celková délka konstrukce stanice Střížkov je 228 m a ocelová konstrukce zastřešení, která má v půdorysu tvar čočky, má délku 130 m a největší šířku 42 m. Nástupiště je spojeno s úrovní povrchu pevným schodištěm s přilehlým eskalátorem a výtahem. V úrovni mezipatra jsou nástupiště vzájemně propojena lávkou. Také v úrovni terénu je stanice příčně průchozí pěší lávkou přes kolejiště, která propojuje prostor Vysočanské ulice s pěšími přístupovými cestami za atriem.

Pod ulicí Vysočanskou vznikl podchod koncipovaný jako obchodní pasáž, který současně zajištuje bezbariérový přístup na obě nástupiště stanice. Přístup do podchodu je z povrchu možný po pevném schodišti nebo výtahem.

Stanice Střížkov patří mezi atypické a vizuálně nejatraktivnější stanice pražského metra. Významným způsobem ovlivnila vzhled lokality v níž vznikla. 

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít 2 osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště ve směru stanice Háje, nebo 2 osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště ve směru stanice Letňany. Z dolní stanice výtahu je současně šikmým nájezdem umožněn přístup na úroveň prostředních nástupišť. Tato úroveň umožňuje bezbariérový přístup na obě nástupiště metra.

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R  se u stanice nenacházi.. U stanice metra je možné pro krátkodobé parkování využít parkoviště u polikliniky Prosek, kde je možné parkovat 30 minut zdarma. Každá další započatá hodina stojí 20 Kč, celodenní parkování (06:00 - 19:00) stojí 150 Kč. U stanice metra je k dispozici taky stojan pro kola.

Mobilní síť

Není k dispozici.

WC v metru

Toalety naleznete na úrovni vestibulu a provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 19.00 hod, o víkendech 8.00 – 18.00 hod, o svátcích jsou toalety uzavřeny. 

Služby DPP

V této stanici není středisko dopravních informací nebo prodejní místo Dopravního podniku hl. m. Prahy. K dispozici jsou pouze automaty na jízdenky.

Další služby

V této stanici není supermarket. K dispozici je bankomat Fio Banky. Zajímavosti je střížkovská restaurace Mobydick, která se nacházi přímo u nástupiště ve směru stanice Háje - přes okno koukáte přímo na nástupiště.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy