Stanice linky C

Linka C pražského metra prochází pravobřežní částí centra Prahy v severojižním směru, na obou koncích se stáčí k východu.

Na mapách je označována červenou barvou. Má 20 stanic a délku 22,41 km, jízdní doba činí 36 minut. Je to nejstarší a nejvytíženější linka z celé sítě.