Radní Prahy 12 podpořili petici Spolku náš Kamýk

Na svém jednání 19. prosince podpořila Rada MČ Praha 12 petici Spolku náš Kamýk proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť v Praze 12 a navrhované výstavbě tzv. Dvou věží, kterou podepsalo 3 747 občanů.

Podle místostarostky Evy Tylové se rada naprosto ztotožňuje s požadavkem petice, aby stavba bytového/polyfunkčního domu v ulici Vosátkova nebyla schválena: „Opakovaně jsme podali odvolání například pro rozpor se stabilizovaným územím, ve kterém má být stavba umístěna, což Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo.“ Starosta Jan Adamec o stanovisku radních informoval dopisem ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Ministryně pro místní rozvoj nyní rozhoduje o podnětu, který investor tzv. Dvou věží, společnost Trigema Building, a.s. podala proti rozhodnutí ministerstva.

Radní současně podpořili i požadavek na stanovení územních limitů v této oblasti formou urbanistické studie.
Ztotožnili se tak s názory občanů, podepsaných pod peticí, kteří nesouhlasí s nekoncepční, nahodilou výstavbou domů, porušující urbanistickou celistvost území sídliště Kamýk. Konkrétním příkladem je zmíněná stavba tzv. Dvou věží, která by podle nich neúměrně převýšila okolní zástavbu, vzhledem ke složitému geologickému podloží by ohrozila stabilitu okolních domů a svými rozměry nesplnila požadavky pro umisťování staveb ve stabilizovaném území a další závazné právní normy. Podle Hany Lelkové, členky petičního výboru je nutné, aby byla zpracována urbanistická studie sídliště Kamýk, a to dříve, než dojde k nevratným zásahům a v návaznosti na stavbu metra D – s přilehlou stanicí Nové Dvory, byla řešena doprava a parkování v této části Prahy 12.

Zdroj:

Rada MČ Praha 12