Stanice Prosek byla uvedena do provozu 8. května 2008. Nazvána byla podle své polohy na stejnojmenném sídlišti Severního města, které leží na území bývalé samostatné obce, připojené ku Praze v roce 1922.

Stanice je hloubená s délkou 210 m s bočními nástupišti, umístěná u křižovatky ulic Prosecké a Vysočanské. Proti stanici Střížkov je víc zahloubená a zcela skryta pod terénem, pouze v prostoru vestibulu a navazující obchodní pasáže jsou ve stropní konstrukci čtvercové prosklené světlíky, umožňující částečné prosvětlení interiéru stanice denním světlem. Nosnou konstrukci stanice v příčném profilu tvoří uzavřený monolitický železobetonový rám s různým vnitřním členěním.

Výškově je stanice rozčleněna do tří úrovní - prostoru pod nástupištěm, nástupiště a úroveň vestibulu. Veřejný prostor je podélně rozčleněn řadou sloupů umístěných v ose tratě mezi kolejemi. Obklady stěn jsou ze smaltovaných plechů v odstínech modré na bílém podkladu a ze slinuté matně šedé keramiky a leštěného kamene. Podlaha je ze žulových dlaždic.

Vestibul, navazující na podchod pod ulicemi Vysočanskou a Proseckou, je s nástupišti propojen dvěma dvojicemi pevných schodů a jednou dvojicí eskalátorů. Podchod je s povrchem spojen pevnými schody a třemi osobními výtahy. Další dva výtahy propojují úroveň povrchu přímo s bočními nástupišti stanice s mezistanicí v obchodní pasáži.

Návaznou dopravu zajištují autobusové linky. Oblast, kde se stanice Prosek nachází, byla téměř 40 roků odkázána jen na autobusovou dopravu.

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, který spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště ve směru stanice Háje, nebo další osobní výtah, který spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště ve směru stanice Letňany. Do podchodu stanice v úrovni vestibulu lze použít i 3 osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní vestibulu. Z úrovně vestibulu lze návazně použít osobní výtah na nástupiště metra ve směru do stanice Háje, nebo osobní výtah na nástupiště metra ve směru do stanice Letňany

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R  se u stanice nenacházi. K dispozici jsou jenom 2 lokality pro krátkodobé zastavení typu „polib a jeď“ (Kiss+Ride). U stanice metra je možné pro krátkodobé parkování využít parkoviště u obchodního centra Prosek, které nabízi dvě hodiny zdarma.

Mobilní síť

Není k dispozici.

WC v metru

Toalety naleznete na úrovni vestibulu a provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 19.00 hod, o víkendech 8.00 – 18.00 hod, o svátcích jsou toalety uzavřeny. 

Služby DPP

V této stanici není středisko dopravních informací nebo prodejní místo Dopravního podniku hl. m. Prahy. K dispozici jsou pouze automaty na jízdenky.

Další služby

K dispozici jsou bankomaty Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, Unicredit a MONETA Money Bank.

Přímo u stanice se nacházi Obchodní dům Prosek, kde mimo jiné naleznete supermarket Billa, restauraci McDonald's a Pizzeria Corleone.  Další restaurací u metra je Ristorante & Pizzerie Prosecco.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy