Pražského povstání

Stanice Pražského povstání je stanice metra na lince C.

Bezbariérovost

Stanice není bezbariérová.

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R se u stanice nenacházi.

Mobilní síť

Mobilní signál je dostupný

WC v metru

Provozní doba je v pracovní dny od 6.00 – 20.00 hod. Soboty a neděle od 8.00 – 20.00 hod. Svátky od 8.00 – 16.00 hod. Umístění: podchod.

Služby DPP

V této stanici není středisko dopravních informací nebo prodejní místo Dopravního podniku hl. m. Prahy. K dispozici jsou pouze automaty na jízdenky.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy