Nové memorandum o poskytování sdílených kol definuje lokality, kde nebude umožněno sdílená kola odkládat

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila Memorandum o poskytování sdílených jízdních kol na území hlavního města Prahy. 

Jedním z nových bodů memoranda je definování lokalit, kde nebude umožněno parkování sdílených kol. Byly tak v první řadě vymezeny lokality celopražského významu na základě požadavků ochranné služby Policie ČR z hlediska jimi chráněných zájmů. Dále byly doplněny parky a zahrady celoměstského významu, kdy je cílem omezit odkládání sdílených kol uvnitř chráněných rekreačních ploch. Další obdobné požadavky pak mohou vznést jednotlivé městské části vůči jednotlivým provozovatelům.

Ti kromě toho budou mít podle memoranda povinnost také předem předložit provozní plán, který bude projednán s dotčenými městskými částmi. Hlavní město zároveň požádá jednotlivé starosty o poskytování informací o závěrech jejich vzájemných jednání a také o průběžných zkušenostech s provozovateli, aby Praha mohla spolupráci i účinnost samotného memoranda průběžně vyhodnocovat.

Provozovatelé bikesharingu budou mít dále povinnost vést seznam kol nebo provozovat kontaktní místo, případně telefonní linku, kde by veřejnost nebo městská část měly alespoň v určitých časech možnost řešit případné problémy. Součástí memoranda je například i definování termínů na reakce k podnětům a požadavkům na odklizení špatně zaparkovaných či rozbitých kol nebo zavedení principu pokutování uživatelů sdílených kol, kteří porušují pravidla.

Se schválením dokumentu se zároveň zruší původní memorandum uzavřené v roce 2018, které bylo více obecné a některé body se ukázaly být nefunkční. Zároveň s ohledem na problémy s pohybem elektrických koloběžek, které ani jejich provozovatelé nejsou schopni řešit, je nové memorandum určeno pouze pro provozovatele jízdních kol.

Zdroj:

Tisková zpráva Magistrát hlavního města Prahy