Nádraží Holešovice

Stanice byla uvedena do provozu 3. listopadu 1984. Svým jménem odkazuje na zdejší významnou železniční stanici Praha-Holešovice. V letech 1980-1990 stanice nesla jméno Fučíkova podle komunistického novináře popraveného během druhé světové války. Původně měla stanice mít název Vrbenského podle zdejší ulice pojmenované po prvorepublikovém politikovi a lékaři.

Stanice je hloubená, založená mělce v otevřené svahové jámě. Konstrukčně se jedná o monolitický polorám, Pevné schodiště a uzavřená svislá plošina do severního vestibulu u železniční stanice Praha-Holešovice. zastropený prefabrikovanými nosníky.

Nástupiště je obloženo diagonálně kladenými keramickými tvarovkami a v jeho středu je umístěna kabina dozorčího. Je spojeno se dvěma povrchovými vestibuly. Do jižního, který je u terminálu městských autobusů a tramvajové zastávky v ulici Plynární, vede pevné schodiště a dvě přilehlá ramena eskalátorů. Severní vestibul, do kterého zprvu vedlo jen pevné schodiště, navazuje na krytou pasáž odbavovací haly holešovického nádraží, z níž je také přístup na autobusové stanoviště meziměstských autobusů a k zastávce tramvají v ulici Partyzánské.

Železniční stanice Praha-Holešovice se otevřela pro veřejnost až 28. září 1985. Oba vestibuly jsou spojeny chodbou a podchodem pod ulicí Vrbenského. Od roku 1993 slouží svislá plošina z nástupiště do severního vestibulu. 

Protože stanice byla 20 let koncovou, jsou zde zřízeny dvě obratové koleje. Krajní koleje, dnes traťové, se původně používaly jako odstavné. Jejich sklon byl upraven v letech 2003-2004, protože v době vzniku stanice ještě nebylo rozhodnuto, zda budoucí prodloužená trať bude překonávat Vltavu tunelem nebo po mostě. Služební a provozní místnosti jsou před a za nástupištěm. Význam autobusového terminálu MHD částečně poklesl po prodloužení metra do oblasti Severního města.  

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít svislou plošinu, která spojuje úroveň severního vestibulu navazující na odbavovací halu ČD s úrovní nástupiště. Vestibul má přístup bezbariérový.

Parkování u metra

K dispozici je záchytné parkoviště P+R  s kapacitou 74 parkovacích míst. Využít je možné taky stojany pro kola.

Mobilní síť

Dostupná

WC v metru

Toalety naleznete na uliční úrovni.  Provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 20.00 hod, o víkendech 8.00 – 20.00 hod, o svátcích 8.00 – 16.00 hod

Služby DPP

K dispozici je prodejní místo ve vestibulu stanice metra v uliční úrovni, směr ulice Plynární.

Nabízené služby:  
Jízdenka
Elektronický kupón
Papírový kupón
Průkazka PID

Otevřeno:
Pondělí: 6:00 - 20:00
Úterý: 6:00 - 20:00
Středa: 6:00 - 20:00
Čtvrtek: 6:00 - 20:00
Pátek: 6:00 - 20:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Další služby

U terminálu městských autobusů a tramvajové zastávky v ulici Plynární se nacházi restaurace McDonald´s. V odbavovací hale holešovického nádraží najdete bankomaty České spořitelny a Air Bank.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy