Stanice Letňany je koncová stanice linky C.  S obestavěným prostorem 135 000 m³ jsou Letňany největší stanicí pražského metra. Do provozu byla stanice uvedena 8. 5. 2008. Stavební náklady dosáhli 2 230 milionů Kč. 
Pojmenováná byla podle polohy na území bývalé samostatné obce, připojené ku Praze v roce 1968. Pojmenování obce převzalo i zdejší sídliště.
Stanice je hloubená v otevřené stavební jámě. Její délka, včetně odstavných a obratových kolejí, je 592 m.  
Nástupiště je ostrovní. V ose nástupiště je řada sloupů obložených lesklým nerezovým plechem, ve středu nástupiště je lehká ocelová konstrukce místnosti dozorčího. Stěny za kolejištěm jsou z lesklého smaltovaného plechu. Nad ním je zrcadlová plocha, členěná lesklými lištami, která přechází v zrcadlovou plochu v krajní části mírně zešikmeného podhledu nad kolejí. Strop nad nástupištěm tvoří vlnitý polozrcadlový lamelový podhled se zaobleným trámem ze smaltovaného plechu. Dlažba na nástupišti je ze světlé žuly Talila Grey, tmavší Vahlovické žuly a červené Multicolor.
Na nástupiště navazují dva podpovrchové vestibuly. Severní vestibul navazuje na podchod zajišťující přístup k autobusovému terminálu, parkovišti P+R a Pražskému veletržnímu areálu. Jižní vestibul obsluhuje území s plánovanou zástavbou. Z nástupiště bude do obou vestibulů přístup pevným schodištěm, dvojicí eskalátorů a výtahem. Podobně i propojení podchodů a terénu je možné pevnými schody, eskalátory a výtahy. Za vlastním nástupištěm jsou čtyři koleje o délce 250 m, které slouží k obracení a odstavování vlaků. Je zde  možné deponovat šest vlakových souprav. Povrchu dominuje pavilon autobusového dispečinku. Vznikl zde velký přestupní terminál mezi metrem a návaznou městskou a příměstskou autobusovou dopravou, je zde i rozsáhlé parkoviště P+R. Stanice je umístěná v perspektivní rozvojové stavební zóně, pro kterou se zpracovává nový urbanistický plán.

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít 4 osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s podchodem v úrovní vestibulu a návazně pak osobní výtah, který spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště.

Parkování u metra

K dispozici je záchytné parkoviště P+R s kapacitou 633 parkovacích míst. Využít je možné taky stojany pro kola a parkoviště K+R.

Mobilní síť

Není k dispozici

WC v metru

Toalety naleznete na úrovni vestibulu a provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 21.00 hod, o víkendech 8.00 – 20.00 hod, o svátcích 8.00 – 16.00 hod.

Služby DPP

K dispozici je prodejní místo ve vestibulu stanice metra.

Nabízené služby:  

  • Jízdenka
  • Elektronický kupón
  • Papírový kupón
  • Nová Lítačka
  • Průkazka PID
  • Ověření žákovského průkazu

Otevřeno:
Pondělí: 6:00 - 20:00
Úterý: 6:00 - 20:00
Středa: 6:00 - 20:00
Čtvrtek: 6:00 - 20:00
Pátek: 6:00 - 20:00
Sobota: 7:00 - 14:00
Neděle: Zavřeno

Další služby

V této stanici není středisko dopravních informací, supermarket nebo restaurace. Stanice Letňany je nejlepším výchozím bodem pro návštěvu akcí a výstav, které se konají v areálu letňanského výstaviště nebo OC Letňany.
Jsou zde bankomaty České spořitelny a Komerční banky.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy