Kriminalisté zadrželi podezřelého, který tkaničkou škrtil muže u Botiče a pak ho v bezvědomí hodil do kanálu

Případem se začali kriminalisté prvního policejního obvodu z oddělení násilí zabývat 13. listopadu 2019 na základě oznámení o nálezu lidského těla v čističce odpadních vod v Praze 6. V prvotní fázi byla situace komplikovaná, jelikož nebyla známa totožnost mrtvého. Až následným šetřením kriminalisté zjistili, že se jednalo o devětadvacetiletého cizince. Současně kriminalisté zjistili okolnosti, které již od počátku naznačovaly, že by se na úmrtí muže mohla podílet násilným způsobem jiná osoba. Nasvědčovala tomu například zjištění, že někdo manipuloval s bankovním účtem zemřelého a také, že zmizely jeho osobní věci z bytu, kde přechodně bydlel. 

V počátku šetření kriminalisty stopy dovedly ke konkrétní osobě, u které měli podezření, že má na smrti muže svůj podíl. Jak se pak po jeho zadržení ukázalo, toto podezření se potvrdilo. Podezřelý muž opakovaně utvrzoval rodinu poškozeného o jejich vzájemném kontaktu, ačkoli původně pohřešovaný muž byl již v tu dobu prokazatelně mrtvý. U rodiny zemřelého rozšiřoval „falešnou legendu“ spočívající v tom, že poškozený náhle odjel i se svými osobními věcmi do zahraničí. Tím dával rodině pohřešovaného neustále falešné naděje.

Po zadržení se podezřelý na začátku výslechu k činu nechtěl přiznat a popisoval své poslední setkání s obětí takovým způsobem, aby se z činu vyvinil. Avšak jím uváděné skutečnosti, byly zcela zjevně v rozporu s informacemi získanými během prověřování. Na podkladě nashromážděných důkazů a po konfrontaci se zjištěnými skutečnostmi, se zadržený muž k činu nakonec doznal. Uvedl, že 8. listopadu 2019 v inkriminovaný den byl s poškozeným, který byl jeho známým, v jednom z barů v Hostivaři popíjet alkohol. Po několika vypitých skleničkách společně vyrazili do rychlého občerstvení, kam však už z poškozeným nedošel. Cestou se totiž zastavili u nedalekého Botiče, kde ho zcela bez jakéhokoliv důvodu podezřelý začal chladnokrevně škrtit tkaničkou, až poškozený upadl do bezvědomí. Poté mu odcizil mobilní telefon a peněženku s platební kartou. Sám pak odešel do zmiňovaného rychlého občerstvení, kde se kartou pokusil zaplatit jídlo, což se mu nepodařilo, protože neznal PIN k odcizené platební kartě. Po několika minutách se vrátil zpět na místo činu, kde v té době ležel poškozený v bezvědomý. Podezřelý se od počátku domníval, že je poškozený mrtvý a hledal řešení, jak se zbavit těla. Poškozeného proto dotáhl k nedalekému kanálu, kam ho vhodil, aby zamaskoval svůj čin. Voda v kanálu, pak tělo po několika dnech donesla až do čističky odpadních vod v Praze 6, kde bylo posléze nalezeno. Podle závěrů soudní pitvy poškozený nezemřel v důsledku škrcení, nýbrž bezprostřední příčinou úmrtí bylo utonutí. 

Podezřelý se pak opakovaně snažil v bankách na severu Moravy, tak i v Praze získat pro sebe finanční hotovost z účtu poškozeného, za kterého se vydával.  Snad jen díky zkušenostem bankovních úředníků se mu tento podvod nepodařilo úspěšně zrealizovat.     

Kriminalisté z oddělení vražd s třiadvacetiletým mužem zahájili trestní stíhání pro trestné činy vražda ve stádiu pokusu, usmrcení z nedbalosti, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let. Do současné doby nebyl obviněný schopen hodnověrně policistům vysvětlit motiv svého jednání. 

Zdroj:

Policie České republiky