Stanice Kobylisy je stanice linky C, která zabezpečuje dopravu pro obyvatele stejnojmenné čtvrtě a taky přilehlých sídlišť Bohnice a Čimice nacházející se v městské části Praha 8. Provoz byl v stanici zahájen 26. června 2004 Zajímavosti je, že se stanice podle původního plánu měla jmenovat Rudé armády.  Další zajímavosti je, že úsek metra, který spojuje Nádraží Holešovice a Kobylisy je vůbec nejdelším úsekem mezi stanicemi metra.  Jeho délka je přesně 2748 m.

Stanice je první raženou jednolodní stanicí v síti pražského metra. Je také nejhlubší a současně jedinou raženou stanicí tratě C. Její hluboké založení je dáno nutností překonat velký výškový rozdíl mezi Vltavou a Kobyliským náměstím (přibližně 82 m).

Na rozdíl od  mnoha jiných stanic metra není součástí této stanice technologický tunel. Hlavní část technologických zařízení je umístěna v západním vestibulu. 

Stěny i klenba stanice jsou obložené smaltovanými plechy. V čele nástupiště jsou v horní části nad vstupy do eskalátorových tunelů vykloněné prosklené stěny. Na podlaze jsou dlaždice ze světlé čínské žuly Yellow Rock a z tmavé blatenské žuly.

Stanice má dva vestibuly, oba propojené eskalátorovými tunely s nástupištěm. Západní vestibul je podpovrchový a je situován pod Kobyliským náměstím. Koncepčně je navržen tak, aby v budoucnu umožnil přímý přestup na tramvajovou trať uvažovanou k obsluze sídliště Bohnice. Vedou z něho výstupy na všechny strany náměstí. Východní vestibul je nadzemní, polozapuštěný, s podchodem pod ulicí Pod Sídlištěm. V budoucnu se předpokládá, že na pavilon vestibulu bude provedena nástavba. V každém eskalátorovém tunelu jsou troje pohyblivé schody. Na východní straně nástupiště je umístěn osobní výtah vedoucí přímo na povrch.  

Návaznou dopravu představují tramvaje, které do těchto míst jezdí od roku 1924. Na autobusy jezdící do Bohnic se v těchto místech přestupuje už od roku 1926. 

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, který spojuje úroveň vestibulu „východ" s úrovní nástupiště. Vestibul v uliční úrovni má přístup bezbariérový.

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R  se u stanice nenacházi. K dispozici je jenom místo pro krátkodobé zastavení typu „polib a jeď“ (Kiss+Ride) u zapadního výstupu.

WC v metru

Toalety naleznete na úrovni vestibulu u východního a taky západního výstupu.  Provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 20.00 hod, o víkendech 8.00 – 20.00 hod, o svátcích 8.00 – 16.00 hod.

Služby DPP

K dispozici je prodejní místo v západním vestibulu stanice metra, směr ulice Trojská, Nad Šutkou.

Nabízené služby:  

  • Jízdenka
  • Elektronický kupón
  • Papírový kupón
  • Nová Lítačka
  • Průkazka PID
  • Ověření žákovského průkazu

Otevřeno:
Pondělí: 6:00 - 20:00
Úterý: 6:00 - 20:00
Středa: 6:00 - 20:00
Čtvrtek: 6:00 - 20:00
Pátek: 6:00 - 20:00
Sobota: 7:00 - 14:00
Neděle: Zavřeno

Další služby

Ve vychodním vestibulu jsou k dispozici jsou bankomaty Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Dále pak supermarket Billa a restaurace Kobyla.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy