Stanice Florenc je důležitou přestupní stanici linky metra B a C. Každá z linek má vlastní nástupiště. Pro linku C byla stanice otevřena již  v roce 1974, pro linku C v roce 1985.

Florenc je starý pomístní a později místní název této lokality vyjadřující snad, že zde byly kvetoucí zahrady (florentes). Jménem Praha-Florenc bylo v roce 1948 pojmenováno i zdejší nejvýznamnější pražské autobusové nádraží. V letech 1980 až 1990 stanice nesla jméno Sokolovská podle ulice, která zde začíná.

Stanice Florenc je hloubená. Nástupiště má stěny obložené mramorovými deskami, v jeho středu je umístěna kabina dozorčího. V roce 1985 byly instalovány přestupní eskalátory do stanice tratě B.

Stanice má dva vestibuly. Jižní, podzemní, byl předán do užívání v roce 1974. S nástupištěm je spojen pevným schodištěm a navazuje na něj podchod pod Křižíkovou ulicí, do které ústí i tři z pěti výstupů (k jednomu přiléhá eskalátorem).
Další výstup směřuje do areálu autobusového nádraží Praha-Florenc (pevné schodiště) a jeden ústí v prostoru autobusové zastávky vedle budovy Muzea hlavního města Prahy (pevné schodiště a eskalátor).
Druhý, severní povrchový vestibul, do kterého vedou z nástupiště tři ramena eskalátorů, byl dán do užívání současně se stejnojmennou stanicí tratě B v roce 1985. Od té doby se používá i spojovací chodba mezi oběma vestibuly a přestupní chodby s eskalátory vedoucí na nástupiště tratě B. 

V srpnu 2002 byla stanice poškozena povodní.

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová. Bezbariérový přístup ve stanici metra Florenc je řešen výtahy z nástupiště trasy C a nástupiště trasy B.

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati C metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti stanice povrchové MHD ve směru na Žižkov, dolní nástupiště výtahu je vyústěno do podchodu v úrovni vestibulu. Druhý výtah je umístěn vedle pevného schodiště ve vestibulu Florenc trati C metra.

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati B metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti křižovatky ulic Na Florenci a Sokolovská dolní nástupiště výtahu je vyústěno do přestupní chodby. Druhý výtah je umístěn v čele přestupní chodby mezi pevnými schodišti, vedoucími na nástupiště.

Přestup mezi tratěmi metra je možný pouze povrchovou cestou. Například pro přestup mezi tratí C a B je nezbytné použít nejdříve výtahy z nástupiště trati C na povrch, odtud po pozemních komunikacích k výtahům trati B.

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R  se u stanice nenacházi.. U stanice metra je možné pro krátkodobé parkování využít parkoviště K+R. U stanice metra je k dispozici taky stojan pro kola.

Mobilní síť

Dostupná

WC v metru

Toalety naleznete v podchodu linky C.  Provozní doba v pracovních dnech je 6.00 – 21.00 hod, o víkendech a svátcích 8.00 – 20.00 hod.

Služby DPP

V této stanici je k dispozici prodejní místo v uliční úrovni stanice metra Florenc B u křižovatky ulic Ke Štvanici a Sokolovská. 

Nabízené služby:  
Jízdenka
Elektronický kupón
Papírový kupón
Průkazka PID

Otevřeno:
Pondělí: 6:00 - 12:45, 13:15 - 16:00, 16:30 - 20:00
Úterý: 6:00 - 12:45, 13:15 - 16:00, 16:30 - 20:00
Středa: 6:00 - 12:45, 13:15 - 16:00, 16:30 - 20:00
Čtvrtek: 6:00 - 12:45, 13:15 - 16:00, 16:30 - 20:00
Pátek: 6:00 - 12:45, 13:15 - 16:00, 16:30 - 20:00
Sobota: 7:00 - 14:00
Neděle: Zavřeno

Další služby

V této stanici naleznete supermarket Billa a poblíž supermarket Albert. Zavedeným podnikem hned vedle stanice metra je Pivovarský klub a taky restaurace U Českého lva.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy