Stanice Chodov je stanice metra na lince C.

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová.

Parkování u metra

K dispozici je záchytné parkoviště P+R  s kapacitou 653 parkovacích míst. Provozní doba je denně od 4.00 hodin do 1.00 hodin. Cena za parkování platná v den poskytnutí služby do ukončení denního provozu parkoviště činí 20 Kč. Po ukončení provozu metra se parkoviště uzavírá. Za nevyzvednutý automobil zaplatí řidič částku 100 Kč plus denní parkovné z minulého a následujícího dne (tj. celkem 140 Kč).

Mobilní síť

Mobilní signál bude dostupný nejpozději do konce roku 2022.

WC v metru

Provozní doba je v pracovní dny od 6.00 – 20.00 hod. Soboty a neděle od 8.00 – 19.00 hod. Svátky od 8.00 – 16.00 hod. Umístění: podchod.

Služby DPP

V této stanici není středisko dopravních informací nebo prodejní místo Dopravního podniku hl. m. Prahy. K dispozici jsou pouze automaty na jízdenky.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy