Stanice Budějovická je stanice metra na lince C.

Bezbariérovost

Stanice je bezbariérová.

Parkování u metra

Záchytné parkoviště P+R se u stanice nenacházi.

Mobilní síť

Mobilní signál je dostupný

WC v metru

Dočasně uzavřeno.

Služby DPP

V této stanici není středisko dopravních informací nebo prodejní místo Dopravního podniku hl. m. Prahy. K dispozici jsou pouze automaty na jízdenky.

Zdroj:

Dopravní podnik hlavního města Prahy