Během silvestrovských a novoročních oslav vyjížděli pražští záchranáři k 255 událostem

Během silvestrovských a novoročních oslav vyjížděli pražští záchranáři celkem k 255 událostem. Z toho jich bylo v přímé souvislosti s oslavami Nového roku přes 60. V deseti případech se jednalo o úrazy způsobené pyrotechnikou. 

Během noci se v Praze neudála žádná mimořádná událost zdravotnického charakteru, všechny řešené události zapadaly do běžného spektra pacientů ošetřovaných záchrannou službou během podobných příležitostí. Průběh večera a noci byl z pohledu záchranné služby obvyklý – do cca jedné hodiny ráno převažovaly události v centru, spojené obvykle s požitím alkoholu a úrazy od střepů a eventuálně zábavní pyrotechniky, jednalo se ale i o napadení a další úrazy. Následně se přesunula aktivita také do periferních částí a vedle obecných úrazů (pády, zlomeniny, řezné rány) se ve větší míře objevily i tísňové výzvy spojené s pozdními následky požití alkoholu, dietními chybami a emočním vypětím (nevolnosti, kolapsové stavy, psychické poruchy). Silné zatížení provozu na celém území hlavního města trvalo přibližné do páté hodiny ranní. Dominující příčinou výjezdů záchranné služby během silvestrovské noci byly zdravotní potíže nebo úrazy (včetně napadení) vzniklé v těsnější či volnější souvislosti s požitím alkoholu, případě s pádem.

V pomyslném centru metropolitních oslav na Václavském náměstí ošetřili zdravotníci v modulu Golem 23 osob, z toho šest utrpělo zranění v souvislosti s pyrotechnikou. Čtyři lidi transportovaly posádky do nemocnic, ostatní byli ošetřeni ambulantně na místě.

Celkem posádky ZZS HMP transportovaly během noci kvůli zraněním způsobeným zábavní pyrotechnikou dva pacienty na kliniku plastické chirurgie, dva pacienty na oční oddělení, dva pacienty na kliniku popáleninové medicíny, tři pacienty na chirurgická oddělení a jeden pacient byl po ošetření drobného úrazu ponechán na místě. Mezi zraněnými bylo i třináctileté dítě, kterému petarda na Břevnově vážně poranila tvář.

V meziročním srovnání vykazují letošní novoroční oslavy ohledně zatížení provozu záchranky i volání na tísňovou linku 155 v Praze přibližně čtvrtinový pokles. I tak ale celkové zatížení provozu ZZS HMP převýšilo běžnou noční směnu o sto procent.

Zdroj:

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy